VÅRA FILIALER

För att maximera vår kundservice har VM Passivhus placerat Filialer i alla län / regioner i Sverige (se lista nedan). Under uppbyggnadsfasen av filialerna ber vi er kontakta huvudkontoret i Östergötland, där kommer vi att guida er till närmaste filial / kontaktperson.

VISNINGSHUS

Visningshus finns uppsatta runt om i hela Sverige. Vi ber er kontakta Huvudkontoret i Östergötland där vi samordnar med ett visningshus närmast ditt nuvarande boende.

LEDIGA TOMTER

Vi har på flertal ställen i Sverige lediga tomter färdiga för uppförande av VM Plusenergihus. Gå in på vår hemsida för mer information: www.husmedtomt.se

FILIALER I NORGE

Huvudkontor:
VM Passivhus AB
Selma Ellefsensvei 6
0581 Oslo

Filialer i Norge kommer att öppnas upp under första kvartalet 2022.

Skillnad-lan-och-landskap-Bild-2