Nyheter

Ni som följt VM Passivhus vet vad vi står för. Vi levererar hus som är Miljöanpassade med Ekologiska byggmaterial som har mycket liten Miljöpåverkan, realistiska kapitalkostnader samt huspriser med driftkostnadsbesparingar på över 100,000:- per år. Men ett VM Plusenergihus är inte enbart byggt för energibesparing. Med de noga utvalda miljöanpassade materialen är husen också underhållsfria. Senaste utvecklingen med byggmaterial i Sverige är skrämmande och kommer att lamslå byggbranchen. I och med det blir ni och andra kommande kunder förmodligen lidande av högre huspriser och uteblivna materialeveranser. Det kommer också innebära långa väntetider på att få sitt beställda hus inflyttningsklart. VM Passivhus är, som framgår nedan, inte påverkade i samma utsträckning som exempelvis trähusfabrikanter med sina gjutna grunder. När ni läst nedanstående kapitel kommer ni säkert ha en hel del frågor & funderingar, kontakta gärna oss så kan vi säkert hjälpa er.

Skyhöga trävarupriser påverkar VM Passivhus minimalt

De chockhöjningar på trävaruprodukter som senaste månaderna har inträffat i Sverige påverkar och slår hårt mot småhustillverkarna. Många hustillverkare har sålt sina hus förra året till ett pris som då styrdes av det årets råvarupriser. Nu när husen skall byggas och levereras till kund måste materialet köpas in till ett betydligt högre pris, vilket innebär otroligt stora förluster. Konsekvensen av höga materialpriser blir att husleverantörerna nu omedelbart måste höja sina huspriser drastiskt till konsument och husköparen. VM Passivhus med sin unika sandwichkonstruktion har minimalt med träprodukter i sina hus, vilket innebär att slutpriset på ett VM Passivhus eller Plusenergihus ej kommer att chockhöjas.

Cement / Kalk blir nu en bristvara i Sverige

CEMENTAS anläggning i Slite på Gotland får ej bryta kalk efter den 31 Oktober 2021 enligt dom från Mark- och Miljööverdomstolen. Sverige blir nu utan två tredjedelar av landets cementproduktion. Att ersätta cementen från Gotland med import blir svårt för att inte säga omöjligt. De flesta hustillverkare leverera sina hus med en betonggrund. VM Passivhus grunder är gjorda av sandwichpanel och innehåller ej någon cement, vilket innebär att VM Passivhus ej påverkas av den kommande brist på kalk.

Läs mer om paniken i byggbranschen i följande länkar, från bla Dagens Industri:

Länk 1:
Panik i byggbranschen efter dom om cement

Länk 2:
400,000 jobb hotas av cementkrisen

Länk 3:
Brist på cement hotar hundratusentals jobb

VM Passivhus Solcellsinstallationer banar vägen inom bla brandsäkerhet

VM Passivhus monterar Microinverter på alla sina solcellsinstallationer. En microinverter omvandlar solenergi till växelström direkt vid solcellspanelen vilket innebär att man aldrig får den höga spänningen som en traditionell strängväxelriktare får. Förutom att man eliminerar risken för brand med microinvertern så är ett traditionellt system vid kontakt med strömkabel dödligt. Räddningstjänsten är i en allt större utsträckning tveksamma till att släcka husbränder med solcellsinstallationer pga av att räddningstjänstens personal inte vill riskera livet. Med vårt system finns inte dessa risker vid släckning av brand. Vi startar nu upp en stor informationskampanj som är direkt inriktad till räddningstjänsterna i de områden som våra VM Passivhus och Plusenergihus blir uppsatta. Detta för att informera om att det inte är någon fara att släcka bränder på våra hus med våra solcellsinstallationer.

Video Microinverter